Nicaraguanska missionärer

Posted by on 18 januari, 2014

I veckan har jag varit på nationell pastorskonferens för Asambleas de Dios och inspirerats av den framtidsanda som finns. Samfundet satsar inför att sända ut nicaraguanska missionärer internationellt den tid som ligger framför.

När jag kom hit för drygt två år sedan hade Asambleas de Dios två missionärspar ute i tjänst, i Peru och i Uruguay. Under konferensen i veckan träffade jag en kvinna som kommer att åka ut till Storbritannien och ytterligare missionärer som planerar för resor till Indien. Man ligger också i startgroparna för ytterligare länder. Och ja, det är hög tid att nå utanför sitt lands gränser – den nicaraguanska pingstväckelsen firar 102 år och enligt ungefärliga beräkningar tillhör idag 30 % av befolkningen de karismatiska samfunden. Bara Asambleas de Dios räknar med 300 000 medlemmar och samlade under veckan 5000 pastorer och ledare till konferens.

En av de drömmar jag haft sedan vi började arbetet här är att få vara med och se hur den nicaraguanska väckelsen också når ut till andra nationer. Under de åren har vi fått vara med och se det genom de svenska eleverna från Testa Mission som återvänder till Sverige med nya erfarenheter och nya ögon på svensk andlighet. Att i framtiden också få se unga nicaraguaner åka ut i internationell tjänst kommer att bli en fröjd och till stor välsignelse för vår värld.

Nicaragua må vara ett land som gått igenom stora förluster i inbördeskriget och i dess spår; den materiella fattigdom som fortfarande påverkar nationen men ett har nicaraguanerna upptäckt – Jesus och Hans rike är den största rikedom en människa kan finna. Kristus är den som nationerna längtar efter (Hagg. 2:7 [KJV]) och vår önskan är att den nicaraguanska väckelsen ska få nå långt bortom landets gränser.

One Response to Nicaraguanska missionärer

  1. keijo

    Gud stor välsignelse över er med fröjd in eveangeliums hopp till som tror och låt Herren använda er i och må ger glädje och kraft och ny Andens utgjutning över detta land med väckelse till frälsning miracle runt många hem och familj in välsignelse i Herren, tack mad välsignelse i Herren keijo södertälje