Bortom askan

Posted by on 17 september, 2014

Flickorna på soptippen

Jag ser tillbaka med tacksamhet på en fin sommar i Sverige. Sedan jag kom tillbaka till Ciudad Darío har tre intensiva veckor passerat. Vi har tagit emot sex nya svenska elever som ska gå Testa Mission i Nicaragua under ett läsår. Vi har också tagit emot nya nicaraguanska elever som har gemensamma lektioner och praktik med det svenska teamet. Mitt uppe i skolstarten har vi också flyttat till ett nytt hus, något som tagit mycket kraft men som också blivit riktigt fint.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår och vill också passa på att tacka Svenska Evangelistmissionen för fortsatt fint samarbete med Testa Mission och nu även projektet 25:40 Help to Help som arbetar utifrån mottot: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” Matt. 25:40 [SFB]. Från och med augusti fungerar projektet i Ciudad Darío på en förskola och här får eleverna från Testa Mission göra en del av sin praktik.

Att gestalta Jesu kärlek och finnas där för de minsta, är något som fortsätter att utmana mig. Gud sänder alltid människor i vår väg som är i behov av Hans kärlek. I mötet med den lilla människan, just där kan Gud bli stor. På en soptipp i Ciudad Darío bland barn som samlar plast och metallskrot, just där kan Gud få vara nära. Att våga älska mitt i djupaste misär, då blir Jesu kärlek som allra tydligast. Så jag fortsätter att tro att Gud reser upp skönhet ur aska, att Hans rikedom övervinner världens fattigdom och att det eviga livet börjar här och nu, vart än vi tillåter Guds rike bryta fram.

Comments are closed.